Astrologie

Wat is Astrologie Astrologie, is het verband tussen het lot van mensen en gebeurtenissen op aarde en de stand van de hemellichamen en door middel van een horoscoop is dit zichtbaar te maken. Het is als het ware een blauwdruk van je leven.

Wat is een Geboortehoroscoop Een geboortehoroscoop is een tekening van de planeetstanden op het moment van jouw geboorte.

De heden daagse astrologie is voor de geboortehoroscoop een middel tot bewustwording. De tekening geeft de blauwdruk van je leven weer en ontrafelt je talenten, je karmische achtergronden van je leven,  wat je werkelijke missie en passie is, en wat je ziel in wezen werkelijk wilt. En mede dank zij mijn helderziende vermogens krijgt je ook inzicht in je gedrag om valkuilen te kunnen herkennen en je positieve eigenschappen te kunnen omarmen,

Als je eenmaal een horoscoop hebt kan je de gegevens gebruiken om een jaaroverzicht te laten maken, waarbij je een inzicht krijg van je ontwikkelingen in een dat jaar, en dit kan je helpen om keuzes te maken in belangrijke zaken.

Om een horoscoop te maken heb ik het volgende nodig: geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats

Voor uitleg van je schriftelijke beschrijving van je horoscoop kan je er voor kiezen om dit mondeling te laten toelichten* of te ontvangen per mail.