Cursus Psychometrie

Mijn naam is Loe Bosman. In het Spiritueel Centrum Manyana geef ik de cursus Psychometrie.

De cursus Psychometrie is een bijzondere vorm van het doen van helderziende waarnemingen, die gebruikt kunnen worden voor het ontdekken van informatie over mensen, plaatsen en gebeurtenissen uit het verleden of heden, door middel van het vasthouden van een voorwerp van een persoon of plaats.
Bij Psychometrie neemt men een voorwerp (inductor) in de hand om de energie te kunnen voelen welke energetisch aan dat voorwerp is verbonden en direct in verbinding staat met de eigenaar van het voorwerp.
Deze energieën vormen de aura van het voorwerp of plaats. Die verbinding uit zich weer in de vorm van een sterke emotie of krachtige gedachten.
Deze emotie of gedachten kunnen in de vorm van symboliek of beeldvorming worden weergegeven.

De signalen van de energie kunnen we omzetten in een begrijpbare en verstaanbare taal voor de betrokken persoon.
Deze manier van energetisch verbinden brengt je tot het activeren van het derde oog waarbinnen we het visualisatieproces op gang kunnen brengen en activeren naar meer diepere psychometrie readings, die door middel van visualisatie vaak goed vertaalbaar zijn.

Doel: Het leren Psychometreren en het openen van het derde oog.

De opbouw van de cursus Psychometrie bestaat uit 8 lessen:

Les 1: Uitleg van de stof.
Les 2: Het lezen van foto’s van levende personen.
Les 3: Het lezen van foto’s van overleden personen.
Les 4: Het lezen van voorwerpen van levende personen.
Les 5: Het lezen van voorwerpen van overleden personen.
Les 6: Het lezen van bloemen of planten.
Les 7: Het lezen van kunst zoals tekeningen en ansichtkaarten.
Les 8: Het ontmoeten en lezen van voorwerpen van een proefpersoon.

Het is de bedoeling dat de cursist zelf zorgdraagt voor de benodigde materialen. Het hoe en wat wordt van te voren met de cursisten overlegd.

Het accent van de cursus ligt op het oefenen van de diverse inductoren.

De cursus wordt gegeven op de dinsdagavond van 19.00 tot 21.30 uur.
Aantal cursisten: max 6.
Kosten: zie tarieven.