Psychometrie

Cursus Psychometrie

Mijn naam is Loe Bosman. In de het Spiritueel Centrum Manyana geef ik de cursus Psychometrie.

De cursus Psychometrie is een bijzondere vorm van het doen van helderziende waarnemingen, die gebruikt kunnen worden voor het ontdekken van informatie over mensen, plaatsen en gebeurtenissen, uit het verleden of heden, door middel van het vasthouden van een voorwerp van een persoon of plaats.
Bij Psychometrie neemt men een voorwerp (inductor) in de hand om de energie te kunnen voelen welke energetisch aan het voorwerp is verbonden en direct in verbinding staat met de eigenaar van het voorwerp.
Deze energieën vormen de aura van het voorwerp of plaats. Die verbinding uit zich weer in de vorm van een sterke emotie of krachtige gedachten.
Deze emotie of gedachten kunnen in de vorm van symboliek of beeldvorming worden weergegeven.
De signalen van de energie kunnen we omzetten in een begrijpbare verstaanbare taal  voor de betrokken persoon.
Deze manier van energetisch verbinden brengt je tot het activeren van het derde oog waarbinnen we het visualisatie proces op gang kunnen brengen en activeren naar meer diepere psychometrie readings, die door middel  van visualisatie vaak goed vertaalbaar zijn.

Doel: Het leren Psychometreren en het openen van het derde oog.

De opbouw van de cursus Psychometrie bestaat uit 8 lessen:
Les 1: Uitleg van de stof
Les 2: Het lezen van foto’s van levende personen
Les 3: Het lezen van foto’s van overledene personen
Les 4: Het lezen van voorwerpen van levende personen
Les 5: Het lezen van voorwerpen van overledene personen
Les 6: Het lezen van bloemen of planten
Les 7: Het lezen van kunst zoals tekeningen, ansichtkaarten
Les 8: Het ontmoeten en lezen van voorwerpen van een proefpersoon

Het is de bedoeling dat de cursist zelf zorgdraagt voor de benodigde materialen.
Het hoe en wat wordt van te voren met de cursisten overlegd.

Het accent van de cursus ligt op het oefenen van de diverse inductoren.

De cursus wordt gegeven op de maandagavond  van 19.00 tot 21.30 uur
Aantal cursisten: max 6
Kosten zie tarieven.