Voorwaarden

Belangrijk om te weten. Ik ben geen arts en stel geen diagnoses. Ga met klachten altijd naar uw huisarts of specialist en volg zijn/haar adviezen en voorschriften op.

Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie d.m.v. een consult omgaat.
Ik ben niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten, positief dan wel negatief, voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het gegeven consult.
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen die u maakt n.a.v. een consult.
Er wordt dan ook geen garantie gegeven over uitspraken, ieder mens kan zijn/haar toekomst veranderen en bepalen.